• Upitnik za visoko senzitivne osobe Ilejn Eron
    Odrastanje,  Žena

    Upitnik (skala za visoko senzitivne osobe)

    Ako su vam ljudi često govorili da ste osetljivi, uradite Upitnik za visoko senzitivne osobe. Kreirala ga je Dr. Ilejn Eron, psiholog i autorka knjige Visoko senzitivne osobe. Upitnik sadrži 23 kratka pitanja i za njega će vam biti potrebno svega par minuta.